BasisBijbel

Efeziërs 2:19 BasisBijbel (BB)

Zo zijn jullie nu dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God.

Efeziërs 2

Efeziërs 2:17-22