BasisBijbel

Efeziërs 1:17 BasisBijbel (BB)

En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de Geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed kunnen leren kennen.

Efeziërs 1

Efeziërs 1:12-23