BasisBijbel

Efeziërs 6:10 BasisBijbel (BB)

Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer.

Efeziërs 6

Efeziërs 6:5-20