BasisBijbel

Efeziërs 5:9 BasisBijbel (BB)

Want door [ het licht van ] Gods Geest groeien goedheid, eerlijkheid en waarheid.

Efeziërs 5

Efeziërs 5:2-19