BasisBijbel

Efeziërs 4:27 BasisBijbel (BB)

Zo geef je de duivel geen kans.

Efeziërs 4

Efeziërs 4:18-28