BasisBijbel

Efeziërs 1:21 BasisBijbel (BB)

Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt.

Efeziërs 1

Efeziërs 1:13-23