BasisBijbel

Deuteronomium 26:15 BasisBijbel (BB)

Heer, zorg alstublieft voor ons vanuit uw heilige huis in de hemel. Wees alstublieft goed voor uw volk Israël en het land dat U ons heeft gegeven, zoals U aan onze voorvaders [ Abraham, Izaäk en Jakob ] heeft gezworen. Wees alstublieft goed voor dit prachtige en vruchtbare land.'

Deuteronomium 26

Deuteronomium 26:13-19