BasisBijbel

Daniël 1:20 BasisBijbel (BB)

Elke keer als de koning hen om raad vroeg, wisten ze hem wijs en knap te antwoorden. Ze waren tien keer beter dan de geleerden en tovenaars uit zijn hele koninkrijk.

Daniël 1

Daniël 1:14-21