BasisBijbel

3 Johannes 1:7 BasisBijbel (BB)

Want ze zijn voor Jezus op reis gegaan en willen liever niets aannemen van mensen die niet in Hem geloven.

3 Johannes 1

3 Johannes 1:4-15