BasisBijbel

2 Timoteüs 3:11 BasisBijbel (BB)

Je hebt gezien hoe ik heb volgehouden, ook toen ik veel moest lijden in Antiochië, Iconium en Lystra. Steeds heeft de Heer mij gered.

2 Timoteüs 3

2 Timoteüs 3:5-14