BasisBijbel

2 Timoteüs 2:7 BasisBijbel (BB)

Luister goed naar wat ik zeg. De Heer zal je in alles wijsheid geven.

2 Timoteüs 2

2 Timoteüs 2:1-11