BasisBijbel

2 Timoteüs 1:14 BasisBijbel (BB)

Bewaar goed wat God je heeft gegeven. En dat kun je ook, met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont.

2 Timoteüs 1

2 Timoteüs 1:13-18