BasisBijbel

2 Tessalonicenzen 3:3 BasisBijbel (BB)

Maar de Heer is trouw. Hij zal jullie sterk maken en jullie beschermen tegen de duivel.

2 Tessalonicenzen 3

2 Tessalonicenzen 3:1-5