BasisBijbel

2 Tessalonicenzen 1:2 BasisBijbel (BB)

Ik bid dat God de Vader in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus.

2 Tessalonicenzen 1

2 Tessalonicenzen 1:1-5