BasisBijbel

2 Tessalonicenzen 3:10 BasisBijbel (BB)

Want ook toen we bij jullie waren, hebben we tegen jullie gezegd dat mensen die niet willen werken, ook niets te eten zullen krijgen.

2 Tessalonicenzen 3

2 Tessalonicenzen 3:4-12