BasisBijbel

2 Tessalonicenzen 3:1 BasisBijbel (BB)

Verder, broeders en zusters, vraag ik jullie om voor ons te bidden. Bid dat het woord van de Heer snel verder wordt verspreid en door de mensen wordt erkend als het woord van God, net zoals bij jullie.

2 Tessalonicenzen 3

2 Tessalonicenzen 3:1-5