BasisBijbel

2 Tessalonicenzen 2:13 BasisBijbel (BB)

De Heer houdt heel veel van jullie. We zijn God aldoor dankbaar voor jullie. Want Hij heeft jullie van begin af aan uitgekozen. Hij wilde dat jullie zouden worden gered door het werk van de Heilige Geest in jullie en door het geloof in de waarheid.

2 Tessalonicenzen 2

2 Tessalonicenzen 2:4-17