BasisBijbel

2 Tessalonicenzen 1:12 BasisBijbel (BB)

Dan zal onze Heer Jezus worden geprezen, omdat Hij zichtbaar is in jullie. En júllie zullen worden geprezen omdat jullie één zijn met Hem, door de liefdevolle goedheid van God en van de Heer Jezus Christus.

2 Tessalonicenzen 1

2 Tessalonicenzen 1:9-12