BasisBijbel

2 Tessalonicenzen 1:1 BasisBijbel (BB)

Deze brief is van Paulus, Silvanus [ (= Silas ) ] en Timoteüs. Wij doen de groeten aan de gemeente in Tessalonika die gelooft in God de Vader en in de Heer Jezus Christus .

2 Tessalonicenzen 1

2 Tessalonicenzen 1:1-9