BasisBijbel

2 Samuel 9:6 BasisBijbel (BB)

Zo kwam Mefiboset bij David. Hij liet zich voor David op de grond vallen en boog zich diep. David zei: "Mefiboset!" Hij antwoordde: "Ja, heer."

2 Samuel 9

2 Samuel 9:1-13