BasisBijbel

2 Samuel 23:31 BasisBijbel (BB)

Abialbon uit Bet-Araba, Azmavet uit Bahurim,

2 Samuel 23

2 Samuel 23:22-38