BasisBijbel

2 Samuel 19:40 BasisBijbel (BB)

De koning trok verder naar Gilgal. Kimham ging met hem mee. Al het volk van Juda en een deel van het volk van de andere stammen trok met de koning mee.

2 Samuel 19

2 Samuel 19:33-43