BasisBijbel

2 Kronieken 9:19 BasisBijbel (BB)

Op elke tree stonden ook twee leeuwen, dus twaalf in totaal. Voor geen enkele koning was ooit zo'n troon gemaakt.

2 Kronieken 9

2 Kronieken 9:14-22