BasisBijbel

2 Kronieken 31:16 BasisBijbel (BB)

De mannen die aan de beurt waren om in Jeruzalem in de tempel dienst te doen, kregen dáár hun deel. Alle [ jongens en ] mannen van drie jaar en ouder stonden opgeschreven in de namenlijsten van de priesters.

2 Kronieken 31

2 Kronieken 31:11-21