BasisBijbel

2 Kronieken 26:11 BasisBijbel (BB)

Uzzia had een goed geoefend leger. Het werd geïnspecteerd en ingedeeld door de schrijver Jehiël en de ambtenaar Maäseja. Hananja was de aanvoerder.

2 Kronieken 26

2 Kronieken 26:4-20