BasisBijbel

2 Kronieken 33:14 BasisBijbel (BB)

Hierna bouwde hij een buitenmuur rond de 'Stad van David.' De muur liep vanaf de westkant van de Gihon, door het dal in de richting van de Vispoort en dan rond de heuvel Ofel. Hij maakte de muur flink hoog. Ook plaatste hij legeraanvoerders in de steden met muren in Juda.

2 Kronieken 33

2 Kronieken 33:10-23