BasisBijbel

2 Kronieken 32:27 BasisBijbel (BB)

Hizkia was heel erg rijk en geëerd. Hij bouwde schatkamers voor al het zilver en goud, de edelstenen, specerijen, schilden en kostbare voorwerpen.

2 Kronieken 32

2 Kronieken 32:21-33