BasisBijbel

2 Kronieken 31:15 BasisBijbel (BB)

Hij had zes helpers voor de andere steden waar de priesters woonden. Die helpers waren Eden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amarja en Sechanja. Zij zorgden ervoor dat alle priesters van elke afdeling en van elke leeftijd kregen wat ze nodig hadden.

2 Kronieken 31

2 Kronieken 31:7-20