BasisBijbel

2 Kronieken 29:30 BasisBijbel (BB)

Daarna beval koning Hizkia dat de Levieten de Heer moesten prijzen met het lied dat David en de profeet Asaf voor de Heer hadden gemaakt. Ze zongen het blij, knielden en bogen zich neer.

2 Kronieken 29

2 Kronieken 29:29-36