BasisBijbel

2 Kronieken 27:6 BasisBijbel (BB)

Zo werd Jotam een machtig koning. Hij probeerde altijd te leven zoals zijn Heer God het wilde.

2 Kronieken 27

2 Kronieken 27:4-8