BasisBijbel

2 Kronieken 2:12 BasisBijbel (BB)

Prijs de Heer, de God van Israël, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Prijs Hem, dat Hij aan David een wijze en verstandige zoon heeft gegeven die een tempel voor de Heer en een koninklijk paleis voor zichzelf wil bouwen.

2 Kronieken 2

2 Kronieken 2:11-18