BasisBijbel

2 Kronieken 14:12 BasisBijbel (BB)

En de Heer zorgde ervoor dat het Ethiopische leger de strijd verloor van Asa en Juda. Het sloeg op de vlucht.

2 Kronieken 14

2 Kronieken 14:10-15