BasisBijbel

2 Kronieken 13:17 BasisBijbel (BB)

Abiam en zijn mannen doodden 500.000 mannen van Jerobeams leger.

2 Kronieken 13

2 Kronieken 13:8-19