BasisBijbel

2 Kronieken 11:10 BasisBijbel (BB)

Zora, Ajalon en Hebron.

2 Kronieken 11

2 Kronieken 11:1-16