BasisBijbel

2 Koningen 23:36 BasisBijbel (BB)

Jojakim was 25 jaar toen hij koning van Juda werd. Hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Zebudda. Ze was een dochter van Pedaja. Ze kwam uit Ruma.

2 Koningen 23

2 Koningen 23:27-37