BasisBijbel

2 Koningen 21:24 BasisBijbel (BB)

Maar het volk doodde daarna alle mannen die aan de samenzwering hadden meegedaan. Daarna kroonden ze Amons zoon Josia tot koning van Juda.

2 Koningen 21

2 Koningen 21:18-25