BasisBijbel

2 Koningen 2:25 BasisBijbel (BB)

Van Bet-El ging Elisa naar de berg Karmel en vandaar ging hij terug naar Samaria.

2 Koningen 2

2 Koningen 2:23-25