BasisBijbel

1 Timoteüs 3:16 BasisBijbel (BB)

Zonder twijfel is het dienen van God iets wat haast niet te begrijpen is: God is gekomen als een mens,door de Geest in het gelijk gesteldaan de engelen verschenen,bekend gemaakt aan alle volken,door mensen over de hele wereld geprezen,naar de hemel gegaanen geëerd met hemelse macht en majesteit.

1 Timoteüs 3

1 Timoteüs 3:6-16