BasisBijbel

1 Timoteüs 1:8 BasisBijbel (BB)

Maar wij weten dat de wet van Mozes goed is, als die wet op de juiste manier wordt gebruikt.

1 Timoteüs 1

1 Timoteüs 1:2-16