BasisBijbel

1 Tessalonicenzen 1:9 BasisBijbel (BB)

Want de mensen vertellen zelf over jullie dat jullie ons hebben geloofd: dat jullie zijn gestopt met het aanbidden van afgoden en de levende en ware God zijn gaan dienen.

1 Tessalonicenzen 1

1 Tessalonicenzen 1:1-10