BasisBijbel

1 Tessalonicenzen 5:21 BasisBijbel (BB)

Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was.

1 Tessalonicenzen 5

1 Tessalonicenzen 5:11-22