BasisBijbel

1 Tessalonicenzen 5:2 BasisBijbel (BB)

Want jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer net zo onverwachts komt als een dief in de nacht.

1 Tessalonicenzen 5

1 Tessalonicenzen 5:1-12