BasisBijbel

1 Tessalonicenzen 1:10 BasisBijbel (BB)

En nu verwachten jullie de terugkeer van Gods Zoon uit de hemel. Want Hij, Jezus, is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij redt ons van de straf van God die [ over de mensen ] zal komen.

1 Tessalonicenzen 1

1 Tessalonicenzen 1:3-10