BasisBijbel

1 Samuel 29:1 BasisBijbel (BB)

De Filistijnen verzamelden al hun legers bij Afek. De Israëlieten hadden hun legerkamp bij de bron van Jizreël opgezet.

1 Samuel 29

1 Samuel 29:1-3