BasisBijbel

1 Samuel 14:47 BasisBijbel (BB)

Zo was Saul koning van Israël. Hij streed tegen alle vijanden om hem heen: Moab, de Ammonieten, Edom, de koningen van Zoba en de Filistijnen. Steeds behaalde hij de overwinning.

1 Samuel 14

1 Samuel 14:39-52