BasisBijbel

1 Petrus 2:1 BasisBijbel (BB)

Doe dus alles weg wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij.

1 Petrus 2

1 Petrus 2:1-2