BasisBijbel

1 Petrus 1:4 BasisBijbel (BB)

Want nu verwachten we een erfenis die nooit zijn waarde zal verliezen. Die erfenis ligt voor jullie klaar in de hemel[ : het eeuwige leven ].

1 Petrus 1

1 Petrus 1:1-6