BasisBijbel

1 Kronieken 4:34 BasisBijbel (BB)

Hun familiehoofden waren Mesobab, Jamlech, Josa (de zoon van Amazia),

1 Kronieken 4

1 Kronieken 4:29-39