BasisBijbel

1 Kronieken 17:22 BasisBijbel (BB)

Voor eeuwig is Israël uw volk en voor eeuwig bent U, Heer, hun God.

1 Kronieken 17

1 Kronieken 17:18-27