BasisBijbel

1 Kronieken 16:32 BasisBijbel (BB)

De zee met alles wat daarin leeft, zal bruisen.Het veld en alles wat daarop is, zal huppelen van blijdschap.

1 Kronieken 16

1 Kronieken 16:29-42